Article

Dit artikel bespreekt de initiatieven van de Europese Unie om de toegang van mensen tot justitie te vergemakkelijken, de samenwerking tussen EU-landen te versterken en technologie beter te gebruiken in rechtsstelsels. Deze inspanningen zijn essentieel om uitdagingen zoals de COVID-19 pandemie aan te pakken. De EU zal verschillende instrumenten gebruiken om deze doelen te bereiken en ervoor te zorgen dat ieders rechten worden gewaarborgd.

superuser@emphasyscentre.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *