Για επιχειρηματίες

Περιγραφή:

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να είστε επιτυχημένος επιχειρηματίας, συνειδητοποιώντας πού βρίσκονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, πώς να καινοτομείτε και, επίσης, πώς να κάνετε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί. Επιπλέον, θα μάθετε πώς να αποκτάτε επιχειρηματικές ιδέες και να τις εφαρμόζετε.

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι πιο πάνω ευκαιρίες μπορούν να εντοπιστούν και να μεταφραστούν σε οφέλη για την επιχείρησή σας.

Θέματα:

  1. Θέμα 1: Μάθετε από το παρελθόν
  2. Θέμα 2: Κερδίστε και διατηρήστε
  3. Θέμα 3: Η ικανότητα
  4. Θέμα 4: Τάσεις και μόδα

Για εκπαιδευτές