Για επιχειρηματίες

Περιγραφή:

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι και δεξιότητες και νοοτροπία. Όσον αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους στο μέγιστο δυνατό δυναμικό τους, δεν αρκεί μόνο η κατοχή εμπειρίας ή τεχνικής γνώσης, αντίθετα είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Θέματα:

  1. Θέμα 1: Technical Approach
  2. Θέμα 2: Inspirational Approach

Για εκπαιδευτές