Voor ondernemers

Beschrijving:

Een van de eerste en belangrijkste functies van management is planning. Planning bestaat uit het proces van het evalueren van de doelen van een organisatie en het maken van een plan om deze doelen te bereiken.
Bovendien is het belang van planning dat het een vitale rol speelt voor het voortbestaan en de groei van een organisatie, omdat het zorgt voor nauwkeurigheid, zuinigheid en operationele efficiëntie.
Daarom is deze module verdeeld in drie hoofdonderwerpen: in onderwerp 1 zullen we het belang zien van het stellen van doelen en de verschillende hulpmiddelen voor het strategische planningsproces; Onderwerp 2 zal zich bezighouden met strategievorming en het ontwerpen van een actie, evenals een communicatieplan en ten slotte zal onderwerp 3 zich richten op het aanpassen en beheren van de verandering die van invloed kan zijn op uw bedrijf.

Onderwerpen inbegrepen:

  1. Onderwerp 1: Stel doelen voor de lange, middellange en korte termijn 
  2. Onderwerp 2: Definieer prioriteiten en actieplannen
  3. Onderwerp 3: Aanpassen aan onvoorziene veranderingen 

Voor startende coaches/ondernemerstrainers